Kādēļ ikvienā uzņēmumā ir nepieciešama stresa vadība

Kādēļ ikvienā uzņēmumā ir nepieciešama stresa vadība

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē stress ir izplatīta problēma. Ar to saskaras ikviens, it īpaši uzņēmējdarbības vidē. Lai gan zināms stresa līmenis var būt noderīgs, lai palīdzētu saglabāt motivāciju, koncentrēties un iekļauties termiņos, tomēr pārmērīgs stress negatīvi ietekmē visu darba kolektīvu. Stresa negatīvās sekas izjūt gan atsevišķais darbinieks un viņa komanda, gan uzņēmums kopumā.

Līdz ar to ir īpaši būtiski jau laicīgi apdomāt un īstenot efektīvas stresa pārvaldības rīkus. Arvien vairāk uzņēmumu, rūpējoties par saviem darbiniekiem, aktīvi ievieš labsajūtas stratēģijas. Šajā rakstā atklāsi būtiskākos ieguvumus no veselīgas stresa pārvaldības ieviešanas darba vietā, kā arī atradīsi atbildi, kā to īstenot savā uzņēmumā.

Top 10 stresa menedžmenta ieguvumi biznesā:

 1. Uzlabota darbinieku veselība un labklājība.
 2. Augstāka produktivitāte.
 3. Samazināts darba kavējumu skaits.
 4. Samazināta hronisku veselības problēmu iespējamība starp darbiniekiem.
 5. Uzlabota darba vide.
 6. Lielāka apmierinātība ar darbu.
 7. Labākas lēmumu pieņemšanas un problēmu risināšanas spējas.
 8. Uzlabota savstarpējā komunikācija un komandas darbs.
 9. Labāks darba devēja tēls – atbalstošs un gādīgs darba devējs.
 10. Iespējams samazināt izmaksas, ņemot vērā augstāku produktivitāti.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc stresa vadība ir svarīga uzņēmumiem, ir uzlabota darbinieku vispārējā veselība un labklājība. Hronisks stress var izraisīt daudzas fiziskas un garīgas veselības problēmas, piemēram, sirds slimības un asinsvadu slimības, depresiju un trauksmi. Palīdzot darbiniekiem tikt galā ar stresu veselīgā veidā, uzņēmums var novērst šo slimību attīstību un veicināt veselīgu darba vidi. Laimīgs un enerģisks darbinieks vienmēr būs labāks komandas biedrs ceļā uz mērķiem.

Stresa vadība ir īpaši nozīmīga, lai palielināt produktivitāti. Ja darbinieki ir stresā, viņiem ir grūtāk koncentrēties, pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Līdz ar to darbā pavadītās stundas kļūst neefektīvas un noved pie vispārēja darba rezultātu krituma. Savukārt, ja darbinieki prot atbrīvoties no stresa, viņi uzrāda augstāku sniegumu un ātrāk sasniedz gan savus, gan uzņēmuma kopējos mērķus.

Papildus veselības stāvokļa uzlabošanai un produktivitātes palielināšanai stresa pārvaldība var palīdzēt samazināt darba kavējumus. Ja darbinieki cieš no stresa izraisītajām problēmām, ir daudz lielāka iespēja, ka slimības vai personīgu iemeslu dēļ viņiem būs nepieciešamas neplānotas papildu brīvdienas. Tas var samazināt produktivitāti, kavēt plānotos termiņus un palielināt uzņēmuma izmaksas. Savlaicīgs stresa menedžments samazina neplānoto kavējumu apjomu un nodrošina stabilu un uzticamu darbaspēku.

Papildus praktiskajiem ieguvumiem stresa pārvaldība uzlabo arī atmosfēru darba vietā. Ja darbinieki ir stresā, var veidoties negatīva iekšējā vide. Tas var attīstīties līdz pat tādam līmenim, ka darbinieki izjūt pastāvīgu neapmierinātību ar darbu. Atbrīvojoties no stress laicīgi, uzņēmumā tiek veicināta veselīga un pozitīva atmosfēra. Ir daudz lielāka iespēja, ka šādā vidē darbinieki izrādīs iniciatīvu, būs motivēti un interesēsies par izaugsmes iespējām.

Vērts pieminēt, ka veselīga un pozitīva atmosfēra, veicina savstarpēju uzticēšanos, komunikāciju un līdz ar to efektīvāku komandas sadarbību. Pirmkārt, atvērtā darba vidē darbiniekiem ir vieglāk justies brīvi un drosmīgi izteikt savas idejas. Otrkārt, laba komunikācija ir īpaši nozīmīga, risinot problēmsituācijas, kad ir nepieciešama palīdzība vai atbalsts no citiem. Ikviens zina, ka var droši vērsties pie kolēģiem vai vadības. Šāda vide ir vērsta uz risinājumu meklēšanu. Ņemot vērā, ka darbinieki neiztērē visu savu enerģiju stresojot par notikušo, viņiem ir iekšējie resursi, lai meklētu risinājumu.

Stresa pārvaldība ir būtisks aspekts, lai uzturētu veselīgu un produktīvu darbaspēku. Šobrīd tā ir kļuvusi īpaši aktuāla tēma ikvienā uzņēmumā, lai uzlabot darbinieku vispārējo veselību un labsajūtu. Ja darbinieki tiek pakļauti stresam, viņu darba produktivitāte samazinās, savukārt, palielinās dažāda rakstura darba kavējumi. Turklāt hronisks stress var izraisīt nopietnas veselības problēmas ar ilgstošām sekām. Piemēram, sirds un asinsvadu slimības, depresiju un trauksmi.

Uzņēmumā, kur ikviens darbinieks prot pārvaldīt stresu, būs veselīgāka un produktīvāka darba vide. Tieši tādēļ Rūdīšanās skola piedāvā īpašus apmācību kursus uzņēmumiem. Tās ir speciāli izstrādātas lekcijas un praktiskās nodarbības, kurās ikviens darbinieks:

 • iepazīst savu nervu sistēmu;
 • apgūst praktiskus rīkus, kā likvidēt stresu;
 • iemācās atgūt kontroli pār savu fizisko un mentālo ķermeni;
 • trenē savu elpošanu, lai uzlabotu veselību un labsajūtu.
Parūpējies par veselīgu un produktīvu darba vidi!
Atgriezties blogā